Trụ sở: 361/8 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM

ĐT: 028 39 1600 39

Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Quận Thủ Đức.

Trong những năm vừa qua, tình hình cháy nổ trong cả nước nói chung và trên địa bàn TPHCM nói riêng diễn biến hết sức phức tạp, nó có chiều hướng gia tăng nhiều các vụ cháy, nổ lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về con người và tài sản. Nhằm bảo đảm an toàn PCCC và an ANTT cho con người và tài sản của các công ty, doanh nghiệp trong những ngày nghỉ đặc biệt là công tác an toàn PCCC mùa khô. Các công ty dịch vụ bảo vệ tại mục tiệu phối hợp cùng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM kết hợp  triển khai thực hiện các biện pháp PCCC sau đây:

 

  1. - Bố trí lực lượng bảo vệ và tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ 24/24 cho các cơ quan, đơn vị, đặc biệt rơi vào giờ nghỉ, ngày Lễ và vào ban đêm. Đồng thời, quy định trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể đối với lực lượng bảo vệ và lực lượng PCCC. Tổ chức thực hiện canh gác, và kiểm tra nghiêm túc .
  2. - Các công ty phát triển hạ tầng Khu chế xuất – khu công nghiệp chủ động ngăn ngừa, phát hiện, xử lý tình huống kịp thời các vụ việc có thể gây ảnh hưởng xấu đến việc PCCC và ANTT. Cùng phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ an ninh từng doanh nghiệp trong các KCX, KCN và lực lượng Công an địa phương trong công tác.
  3. - Lên kế hoạch phân công nhân viên trực ca đảm bảo việc an ninh pccc được liên tục
  4. - Tuyên truyền, nâng cao ý thức về việc chấp hành các qui định, nội qui trong việc an ninh pccc.

Công ty dịch vụ bảo vệ Thái Sơn Việt Nam.

Top