Trụ sở: 361/8 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM

ĐT: 028 39 1600 39

- Những biến đổi tích cực trong quá trình thực hiện phương án bảo vệ góp phần mang lại hiệu quả công việc.

- Những biến đổi tích cực trong quá trình thực hiện phương án bảo vệ góp phần mang lại hiệu quả công việc.

Đối với BGĐ công ty:

- Xây dựng nội qui, qui định làm việc cụ thể tại mục tiêu. Cập nhật tình hình bảo vệ làm việc tại khách hàng , hướng dẫn công việc cụ thể bằng văn bản, sổ sách. Đồng thời, rà soát nhân viên đủ tiêu chuẩn, kinh nghiệm nghiệp vụ sẳn sàng đáp ứng công việc. Cử người đại diện làm việc trực tiếp với khách hàng khi có những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ.

- Quán triệt nội qui, qui định của công ty để cùng thực hiện và kiểm tra giám sát.

 Đối với nhân viên Bảo vệ Thái Sơn Việt Nam:

- Thực hiện đúng nội qui công ty đề ra, phối hợp cùng thực hiện và giám sát nội qui của công ty, Thực hiện việc ghi chép sổ sách đầy đủ, không làm việc riêng trong khi làm nhiệm vụ,  luôn có tác phong nghiêm chỉnh, đúng mục đối với tất cả mọi người. Làm việc đúng giờ giấc đã qui định.

Web designed on www.saco.vn

Top